LM Disc 38mm
51Xj-R-Z1UL.jpg
The disc improve bass weight and control, extends and smooth treble reponse and greatly enhances midrange clarity and presence
Giá Đơn vị tính
33 USD Cục
BDRLM Discs BDR LM Pillow cải thiện bass, mở rộng tiếng treble, làmmượt giải âm trung và cao đem lại chất âm chân thật và sống động
Đạt giải thưởng Visual Grand Prix Audio Excellence


"Visual Grand Prix Audio Excellence Award
Ý kiến của bạn