Stillpoints Ultra Base / Cái
Ultra-Base.jpg
Giá Đơn vị tính
83 USD Cái
Stillpoints Ultra Base

Thiết tưởng tấm Stillpoints Ultra Base chỉ giúp choviệc kê kích thuận lợi và tăng tính thẩm mỹ nhưng không phải chỉ có thế.Về thẩm âm, Stillpoints Ultra Base góp phần nâng cấp đáng kể những cảithiện của Stillpoints Ultra SS. Thêm Stillpoints Ultra Base dưới mỗiStillpoints Ultra SS, nhạc được cải thiện theo hướng càng se đặc lại,đảm bảo độ sạch, thanh dịu hơn hẳn.


Xin xem thêm thông tin tại bài viết: Chân kê, cục chặn Stillpoints Ultra - Nâng cấp âm thanh đến ngạc nhiên
Ý kiến của bạn