Stillpoints Ultra 5 v2 / Cái
stillpoints-ultra-5(3).jpg
Giá Đơn vị tính
839 USD Cái

Stillpoints Ultra 5

 

Chân Ultra 5 là chân triệt rung đỉnh nhất của Stillpoints với 5 bộ chống rung bên trong có thể tải được mọi thiết bị nặng ký nhất. Mọi thiết bị, loa cao cấp, kể cả đàn Piano khi đặt lên trên Ultra 5 đều tăng tiến về mặt biểu diễn.


Xin xem thêm thông tin tại bài viết: Chân kê, cục chặn Stillpoints Ultra - Nâng cấp âm thanh đến ngạc nhiên
Ý kiến của bạn