Chụp bóng đèn công nghệ Nhật bản Kryna "Tube Radiator" Detail Price: 2.350.000 VND
Chụp bóng đèn công nghệ Nhật bản Kryna "Tube Radiator" Detail Price: 1.762.500 VND
Đèn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc khuếch đại tín hiệu âm nhạc Rung động và nhiệt sinh ra luôn luôn đặc trưng của bóng đèn điện tử và chúng cũng chính là yếu tố làm giảm chất lượng âm thanh và tuồi thọ của bóng đèn. Detail Price: 1.175.000 VND