Furutech
Furutech’s Ultimate Power Connector Chi tiết Giá: 7.771.500 VND
Furutech’s Ultimate Power Connector Chi tiết Giá: 7.771.500 VND
Được trang bị bộ phận lọc nguồn ngay trên dây dẫn Chi tiết Giá: 6.358.500 VND
NEW! THE High End Performance AC Power Connector Chi tiết Giá: 6.358.500 VND
2-pole+earth, Rating: 15A 125V A.C. Chi tiết Giá: 4.710.000 VND
2-pole+earth, Rating: 10A 250V / 15A 125V A.C. Chi tiết Giá: 4.710.000 VND
Loại zắc nguồn có kỹ thuật và chất lượng đáng kinh ngạc... Chi tiết Giá: 2.826.000 VND
New! Pure Transmission Performance for Value Conscious Audiophiles. Chi tiết Giá: 2.826.000 VND
FI-11(R)Rhodium-plated Nonmagnetic Conductors Chi tiết Giá: 2.001.750 VND
FI-11M(R)Rhodium-plated Nonmagnetic Conductors Chi tiết Giá: 2.001.750 VND
FI-11(G) / (R) 24k Gold or Rhodium-plated Nonmagnetic Conductors Chi tiết Giá: 1.530.750 VND
FI-11-N1 (G) / (R) 24k Gold or Rhodium-plated Nonmagnetic Conductors Chi tiết Giá: 1.530.750 VND
FI-15M(G)Plus (giắc đực) hoặc Fi-15 (G) plus (giắc cái) New High Performance AC Connectors Chi tiết Giá: 1.177.500 VND
High End Performance NCF 20A IEC connector Chi tiết Giá: 8.242.500 VND
THE High End Performance 20A IEC Connector Chi tiết Giá: 6.829.500 VND
Rhodium-Plated 20A IEC Connectors Chi tiết Giá: 4.003.500 VND
ổ cắm dây nguồn High-end có mạch lọc nhiễu âm điện từ EMI Chi tiết Giá: 1.648.500 VND
Furutech FI-03 (R) - ổ cắm dây nguồn thông dụng có chỗ gắn cầu chì Chi tiết Giá: 588.750 VND
Furutech’s Ultimate IEC Inlet Chi tiết Giá: 1.059.750 VND
Giắc nguồn lưng máy Furutech FI-33 (mạ Rhodium / hay mạ vàng) 20A IEC Inlet Chi tiết Giá: 2.355.000 VND
Top-end NCF Perfromance IEC Inlet Chi tiết Giá: 2.590.500 VND
Introducing the Suppressor Carbon Fiber-Clad Stainless Steel AC Power Connector Damping Ring Premier Performance and Legendary Build Quality Chi tiết Giá: 1.884.000 VND
Chi tiết Giá: 1.413.000 VND
Chi tiết Giá: 5.652.000 VND
Chi tiết Giá: 1.766.250 VND
High End Performance Angled Connector Series Chi tiết Giá: 2.119.500 VND
Oyaide
Đầu giắc thượng hạng. Vỏ ngoài bằng nhựa polycarbonate màu khói nhìn xuyên, bên trong ruột P-004 và C-004 làm từ nhựa quý PBT-GT. Chi tiết Giá: 2.943.750 VND
20A compatible connector of P/C series Chi tiết Giá: 2.943.750 VND