Furutech
Furutech’s Ultimate Power Connector Chi tiết Giá: 7.920.000 VND
Furutech’s Ultimate Power Connector Chi tiết Giá: 7.920.000 VND
Được trang bị bộ phận lọc nguồn ngay trên dây dẫn Chi tiết Giá: 6.480.000 VND
NEW! THE High End Performance AC Power Connector Chi tiết Giá: 6.480.000 VND
2-pole+earth, Rating: 15A 125V A.C. Chi tiết Giá: 4.800.000 VND
2-pole+earth, Rating: 10A 250V / 15A 125V A.C. Chi tiết Giá: 4.800.000 VND
Loại zắc nguồn có kỹ thuật và chất lượng đáng kinh ngạc... Chi tiết Giá: 2.880.000 VND
New! Pure Transmission Performance for Value Conscious Audiophiles. Chi tiết Giá: 2.880.000 VND
FI-11(R)Rhodium-plated Nonmagnetic Conductors Chi tiết Giá: 2.160.000 VND
FI-11M(R)Rhodium-plated Nonmagnetic Conductors Chi tiết Giá: 2.160.000 VND
FI-11(G) / (R) 24k Gold or Rhodium-plated Nonmagnetic Conductors Chi tiết Giá: 1.680.000 VND
FI-11-N1 (G) / (R) 24k Gold or Rhodium-plated Nonmagnetic Conductors Chi tiết Giá: 1.680.000 VND
FI-15M(G)Plus (giắc đực) hoặc Fi-15 (G) plus (giắc cái) New High Performance AC Connectors Chi tiết Giá: 1.200.000 VND
High End Performance NCF 20A IEC connector Chi tiết Giá: 8.400.000 VND
THE High End Performance 20A IEC Connector Chi tiết Giá: 6.960.000 VND
Rhodium-Plated 20A IEC Connectors Chi tiết Giá: 4.080.000 VND
ổ cắm dây nguồn High-end có mạch lọc nhiễu âm điện từ EMI Chi tiết Giá: 1.680.000 VND
Furutech FI-03 (R) - ổ cắm dây nguồn thông dụng có chỗ gắn cầu chì Chi tiết Giá: 600.000 VND
Furutech’s Ultimate IEC Inlet Chi tiết Giá: 1.080.000 VND
Giắc nguồn lưng máy Furutech FI-33 (mạ Rhodium / hay mạ vàng) 20A IEC Inlet Chi tiết Giá: 2.400.000 VND
Top-end NCF Perfromance IEC Inlet Chi tiết Giá: 2.640.000 VND
Introducing the Suppressor Carbon Fiber-Clad Stainless Steel AC Power Connector Damping Ring Premier Performance and Legendary Build Quality Chi tiết Giá: 1.920.000 VND
Chi tiết Giá: 1.320.000 VND
Chi tiết Giá: 1.320.000 VND
Chi tiết Giá: 1.440.000 VND
Chi tiết Giá: 5.760.000 VND
Chi tiết Giá: 1.800.000 VND
High End Performance Angled Connector Series Chi tiết Giá: 2.160.000 VND
Oyaide
Đầu giắc thượng hạng. Vỏ ngoài bằng nhựa polycarbonate màu khói nhìn xuyên, bên trong ruột P-004 và C-004 làm từ nhựa quý PBT-GT. Chi tiết Giá: 3.360.000 VND
20A compatible connector of P/C series Chi tiết Giá: 3.000.000 VND
Chi tiết Giá: 1.800.000 VND