Analysis Solo Crystal Oval (dài 1m) / Cặp
Solo-Crystal-Oval.png
Giá Đơn vị tính
12.952.500 VND Cặp 1m
16.485.000 VND Cặp 1.5m

Xử dụng dây cấu hình tròn giống như rót rượu quý thông qua một chiếc phễu bằng gang hay chì. Và thứ rượu quý bạn nhận được chắc chắn không phải thứ rượu nguyên chất ban đầu. Dây SOLO CRYSTAL dùng đồng siêu hạng solo crystal copper với thiết kế hình xoan rỗng không làm thay đổi bất cứ gì trên con đường truyền dẫn các tín hiệu âm nhạc và rượu quý âm nhạc của bạn vẫn nguyên chất nồng say ! Chuyên gia Stereophile-Micheal Fremer bỏ ra ngoài vĩnh viễn bộ dây giá 5000 của ông sau khi đặt bộ dây Solo Oval 8 và Solo Crystal Oval vào nghe thử! Ông phê bình là “cực kỳ ấn tượng” .

Length
(meter)
Connector Type
Locking RCA
Neutrik XLR
1.0
$550.00
$550.00
1.5
$700.00
$700.00
Ý kiến của bạn