Uses Analysis Plus patented hollow oval design to give you tight clean bass Chi tiết Giá: 230 USD
Toàn bộ chi tiết âm nhạc, kể cả những bản giao hưởng phức tạp - đều được tái hiện rõ nét và sinh động. Chi tiết Giá: 110 USD
Giá trị âm thanh đáng đồng tiền bỏ ra, bạn phải thử nghe Blue Oval trước khi mua dây tín hiệu trong khung giá 150-200 us. Chi tiết Giá: 180 USD
Đừng để dáng dấp hiền lành của Bộ Dây tín hiệu Cooper OVAL -in này đánh lừa bạn ! Chi tiết Giá: 330 USD
Chất âm ngọt ngào và tự nhiên hiếm có, đối thủ cuả những dây có giá trên 1000 us. Chi tiết Giá: 750 USD
The new Silver Apex is our top silver cable. It has our most advanced geometry with a hollow oval cable inside a hollow oval cable inside a hollow oval cable for a double shielded design for a noise floor so low you can hear your amp breath. Constructed of pure silver over a stabilizing strand of oxygen-free copper, woven into our patented hollow oval geometry. These interconnects maintain the high frequency components of your source. Chi tiết Giá: 1,450 USD