SYMPOSIUM
Đem lại âm nhạc chuẩn mực, trung thực và tự nhiên
Duy trì bản sắc, tăng động lực và chi tiết từ 10-20%The Science of Vibration Control

Công ty Symposium Acoustic USA ứng dụng công nghệ chống động đất và kỹ thuật cơ khí chính xác và một số kỹ thuật phụ trợ năm 1997 đã làm ra loại chân “liên kết và cách ly” Rollerblock cho phép thiết bị được “trôi nổi” trên trên các viên bi thép để cách ly, chống nhiễu rung động. Trong hơn 10 năm qua, nhiều chuyên gia âm thanh giàu kinh nghiệm vẫn cho rằng Rollerblock là một trong những chân tốt nhất trong lĩnh vực chống nhiễu cơ học.

Website: http://www.symposiumusa.com/products.shtml