Có khả năng giải phóng và triệt tiêu nhiễu âm có nguồn gốc cơ học và nhiễu điện từ của các transfo và mạch điện tử bên trong thiết bị. Chi tiết Giá: 5.170.000 VND
Cải thiện âm thanh và hình ảnh theo hướng trung thực rất ân tượng ! Chi tiết Giá: 11.750.000 VND
SuperCouplers are a better connection between components and mechanical ground Chi tiết Giá: 1.880.000 VND