Rất hiệu quả với mâm đĩa nhựa và thiết bị nặng ký Chi tiết Giá: 55 USD
cải thiện bass, mở rộng tiếng treble, làm mượt giải âm trung và cao Chi tiết Giá: 45 USD
Cải thiện bass, mở rộng tiếng treble Chi tiết Giá: 33 USD
Đem lại âm thanh tròn trịa, ấm áp với một chút nhấn ở giải âm trầm Chi tiết Giá: 22 USD
The BDR Mini Pit's small size makes it ideal for placement in space restricted areas or where a smaller form would be more aesthetically pleasing. Chi tiết Giá: 45 USD