Dây Tín Hiệu
Uses Analysis Plus patented hollow oval design to give you tight clean bass Chi tiết Giá: 230 USD
Toàn bộ chi tiết âm nhạc, kể cả những bản giao hưởng phức tạp - đều được tái hiện rõ nét và sinh động. Chi tiết Giá: 110 USD
Giá trị âm thanh đáng đồng tiền bỏ ra, bạn phải thử nghe Blue Oval trước khi mua dây tín hiệu trong khung giá 150-200 us. Chi tiết Giá: 180 USD
Đừng để dáng dấp hiền lành của Bộ Dây tín hiệu Cooper OVAL -in này đánh lừa bạn ! Chi tiết Giá: 330 USD
Chất âm ngọt ngào và tự nhiên hiếm có, đối thủ cuả những dây có giá trên 1000 us. Chi tiết Giá: 750 USD
The new Silver Apex is our top silver cable. It has our most advanced geometry with a hollow oval cable inside a hollow oval cable inside a hollow oval cable for a double shielded design for a noise floor so low you can hear your amp breath. Constructed of pure silver over a stabilizing strand of oxygen-free copper, woven into our patented hollow oval geometry. These interconnects maintain the high frequency components of your source. Chi tiết Giá: 1,450 USD
Dây Loa
Tên “CLEAR-trong sáng” nói lên nội dung và hình thức của dây loa AP Clear Oval. Chi tiết Giá: 150 USD
Sợi dẫn là đồng tinh khiết OFC 6N và thiết kế y như dây Oval 12 nhưng tiết diện nhỏ hơn nên mức giá hợp lý. Chi tiết Giá: 190 USD
Dây dẫn được đánh giá có giá trị tốt nhất “Best Buy-Best Value”. Chi tiết Giá: 290 USD
Analysis Plus Black Oval 9 Speaker Cables and Micro Copper Oval-In Interconnects Chi tiết Giá: 800 USD
Chi tiết Giá: 1,200 USD
Big Silver Oval có chất âm ấm và trong sáng, chi tiết nhưng không chói và mỏng, chúng tương thích 100% với mọi loại loa. Chi tiết Giá: 2,000 USD
“Cực kỳ ấn tượng”. Chi tiết Giá: 2,700 USD
3D drawing showing 9 AWG hollow oval conductor inside a hollow oval conductor inside a hollow oval conductor. This speaker cable is double shield for the lowest noise floor and best performance. It is an extremely fast and detailed cable. You can hear your amp breath and will hear things you have never heard on your recording before. Chi tiết Giá: 3,500 USD
Dây Phono
A best value in performance and price. Có 2 loại dây zắc RCA ra RCA hoặc từ DIN ra RCA Chi tiết Giá: 450 USD
The NEW Silver APEX Phono cable is now available. It has our most advanced geometry with a hollow oval cable inside a hollow oval cable inside a hollow oval cable for a double shielded design for a noise floor so low you can hear your amp breathe. Constructed of pure silver over a stabilizing strand of oxygen-free copper, woven into our patented hollow oval geometry. Hear the music the music you have been missing. Available with a (straight DIN to RCA) (90 degree DIN to two RCA) (RCA to RCA) or (DIN to XLR) connectors. Pictures show some of the options for connectors. Chi tiết Giá: 1,450 USD
Dây Digital
A very good optical digital cable. Chi tiết Giá: 45 USD
A great cable at a great price. Chi tiết Giá: 80 USD
The new DIGITAL CRYSTAL cable is our best digital cable. Made with Continuous Cast Copper (solo crystal copper) braids with our patented hollow oval design to bring out the best in your equipment. Chi tiết Giá: 320 USD
Dây Điện Nguồn
Please contact you dealer for other connectors we offer on Power Oval 2 Chi tiết Giá: 500 USD
Analysis Plus new PRO POWER OVAL uses better than hospital grade plugs Chi tiết Giá: 230 USD
Dây HDMI
Bulk Cables
The Oval IW interconnect cable is CL3 & FT4 rated for in wall use. Chi tiết Giá: 20 USD
Zắc Analysis Plus Cho Dây Dẫn
Analysis Plus uses the best XLR. Most plugs have poor conductivity because they use brass or even steel. Chi tiết Giá: 15 USD
Analysis Plus uses the best XLR. Most plugs have poor conductivity because they use brass or even steel. Chi tiết Giá: 15 USD
Solder Less RCA Chi tiết Giá: 14 USD
Analysis Plus solder style with strain relief. Chi tiết Giá: 20 USD
Analysis Plus solder style with strain relief. Chi tiết Giá: 20 USD
Non-Locking Gold RCA Chi tiết Giá: 14 USD
NEW Crimp on Beryllium Copper Gold plated BFA banana plug that makes great contact. Chi tiết Giá: 6 USD
Will fit large AWG cable with its 7mm opening. The length is 1.75". Chi tiết Giá: 12 USD
Our Big angled stamped spade available gold or silver plated. Chi tiết Giá: 6 USD
Machined from a block of copper and gold plated. Chi tiết Giá: 20 USD
Chi tiết Giá: 20 USD
Now you can upgrade your power cord on your DVD and CD player. Chi tiết Giá: 30 USD