Bsg technologies - QOL

Technologies that enrich sensory experiences

BSGT là chữ viết tắt tên Barry Stephen Goldfarb, tác giả của QOL. Ông có nền tảng học vấn với hơn 50 bằng sáng chế và chơi được 20 nhạc cụ !

Goldfarb đã đưa ra khái niệm về QOL và được giúp đỡ cụ thể của Tiến sĩ Robert L. Clark, Giáo sư, Trưởng khoa Kỹ thuật của Đại học Rochester để làm ra QOL thiết bị bổ túc tín hiệu âm thanh bị vùi lấp trong bản ghi âm.
Link tham khảo: http://www.bsgt.com/