Power Inret R is the original IEC 320 power inlet which is widely used for many types of audio equipment Chi tiết Giá: 775.500 VND
Đầu giắc thượng hạng. Vỏ ngoài bằng nhựa polycarbonate màu khói nhìn xuyên, bên trong ruột P-004 và C-004 làm từ nhựa quý PBT-GT. Chi tiết Giá: 2.937.500 VND
20A compatible connector of P/C series Chi tiết Giá: 2.937.500 VND