CAT - Convergent Audio Technology

CAT - Convertgent Audio Technology có thành tích “cắm trại” dài ở Top Pream hay nhất từ năm 1985. Vì thế nhiều người “sưu tầm âm thanh miệt mài” đã phải tuyên bố rằng sauu khi sở hữu Cat, cuộc tìm kiếm đồ chơi hi-end của họ đã chấm dứt !

Sự cân đối, âm hình, nền nhạc, tiếng trầm, … và sự trung thực tuyệt đối của Pre-power CAT xác lập những tiêu chuẩn mới về âm thanh hi-end !

Thiết kế độc đáo, vật liệu tốt nhất được sử dụng đã làm thương hiệu CAT khác biệt với hàng hi-end thông thường ! Nghe rồi bạn sẽ tin và mua ! sản xuất kiểu nghệ sĩ tại Mỹ, làm thủ công số lượng ít nên Bạn phải đặt hàng trước 2 tháng !

 Tham khảo thêm tại website: http://www.soundstagelive.com/factorytours/cat/