Furutech
Furutech mới đây đã tiếp tục cho phát hành mẫu dây nguồn hi-end mới của mình mang tên DPS-4 Limited Edition, được chế tạo từ những công nghệ vật liệu hàng đầu. Chi tiết Giá: 11.775.000 VND
Alpha Nano-Ag-Au Power Cord Chi tiết Giá: 4.474.500 VND
Dây nguồn bán mét α (Alpha) PC-Triple C Chi tiết Giá: 70.650.000 VND
Sửng sốt với dây nguồn mới của Furutech Chi tiết Giá: 56.520.000 VND
POWER SUPPLY CABLE(40M/Reel) Adaptable to 20A Chi tiết Giá: 2.355.000 VND
Được xử lý công nghệ Alpha Process của Furutech: ngâm bể lạnh âm 250 độ C và chống nhiễm từ. Chi tiết Giá: 942.000 VND
Chi tiết Giá: 49.455.000 VND
Oyaide
Uy Lực Ẩn Dấu Chi tiết Giá: 2.590.500 VND
Phát minh đột phá của Oyaide Chi tiết Giá: 2.119.500 VND
ViaBlue
ViaBlueTM X-Silver power cables supply high-end audio and video equipment with clean power. The double screening keeps out interfering frequencies Chi tiết Giá: 1.648.500 VND