Ground Control Reference RCA
ground-control-reference.jpg

Kết quả sẽ làm bạn sửng sốt !

Giá Đơn vị tính
125 USD 1

Sản phẩm mới 2015 ! Râu khử nhiễu điện từ và hỗ trợ tiếp mặt đất Ground Control sẽ nâng âm thanh dàn máy lên một tầm cao mới trong tíc tắc !

Ý kiến của bạn