AMR
3.15A - Sợi dẫn điện dùng chất Bạc và hợp kim, thiết kế không xoắn ốc, độ cảm thấp. Thân ceramic chống nhiễu, giắc nối mạ vàng. Chi tiết Giá: 706.500 VND
Furutech
Furutech Select Series Pure Transmission Fuses. Chi tiết Giá: 1.295.250 VND
Furutech Select Series Pure Transmission Fuses. Chi tiết Giá: 1.413.000 VND
Oyaide
Synergistic Research
Cầu chì Lượng Tử Synergistic Research Quantum Black Chi tiết Giá: 3.061.500 VND