Dialogue Premium HP - tạm hết
DiaLogue-Premium-HP-Integrated-Amplifier_2.jpg
"PrimaLuna’s DiaLogue Premium HP là một sản phẩm cao cấp. Với bộ khuếch đại tích hợp có chất lượng âm thanh chặt chẽ phương pháp tiếp cận của cặp của tiền khuyếch Một tham chiếu Class và amps điện" - Robert Deutsch, Stereophile December 2014
Giá Đơn vị tính
103.400.000 VND 1

DIALOGUE PREMIUM HP INTEGRATED SPECIFICATIONS

Output Ultra-linear
(8 Ohms, 1% THD):
85 watts x 2 (KT120)
73 watts x 2 (KT88)
70 watts x 2 (EL34)
Output Triode
(8 Ohms, 1% THD):
45 watts (KT120)
42 watts (KT88)
40 watts (EL34)
Freq. Response (+/- 1dB): 7Hz-75kHz (KT120)
7Hz-70kHz (KT88)
7Hz-65kHz (EL34) 
THD (1W/1kHz):

< 0.1%

S/N Ratio: 93 dB (KT120)
92 dB (KT88 & EL34)
Input Sensitivity: 360mV (KT120)
320mV (KT88 & EL34)
Input Impedance: 100k Ohm
Power Consumption 255 watts
Dimensions: 15.9 " x 8.1 " x 15.2" (WxHxD)
Weight: 66.3 lbs
Inputs: 5 pair RCA / 1 pair HT bypass
Outputs: 4 & 8 Ohm output taps 
RCA Subwoofer output
1/4" Headphone output

Tube Compliment:
6 - 12AU7, 8 - EL34
KT88 or KT120 tubes also available
Ý kiến của bạn