Ampli Nghe Nhạc
Pre Ampli
Âm thanh đèn hoàn toàn khác lạ, nó thổi một sức sống mới vào âm thanh hi-end đã bắt đầu già cỗi từ đầu thế kỷ 21 ! Chi tiết Giá: 96.000.000 VND
Power Ampli
Mmột ampli đủ sức đủ hay để chơi những đôi loa có giá trị từ 5-20 ngàn USD. Chi tiết Giá: 132.000.000 VND
We have taken the KWA 150 and applied nearly two years of additional R&D and further thought into how to FURTHER improve upon the award-winning KWA 150. Chi tiết Giá: 228.000.000 VND